5 sposobów na rozpoznanie i uniknięcie podrobionych komponentów elektronicznych

29.02.2024Tomasz Damrecki

Podróbki elektroniczne są rosnącym zagrożeniem w branży EMS-ODM. Dowiedz się, jak chronić swoją fir-mę przed fałszywymi komponentami i pozostać w zgodzie z przepisami.
Falsyfikaty komponentów elektronicznych stanowią poważne ryzyko dla firm i konsumentów pod względem zgodności i zagrożenia dla zdrowia. Problem nasilił się w czasie COVID-19 z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw i niedoborów chipów.

W 2022 roku liczba podejrzanych lub niezgodnych części obiegających rynek wzrosła o 35 procent w skali roku, według bazy danych ERAI o podróbkach elektronicznych: https://epsnews.com/2023/05/04/distributors-boost-testing-as-counterfeit-risks-rise.

W czerwcu 2023 roku Frontex zgłosił przechwycenie 61 246 falsyfikatów urządzeń elektronicznych w glo-balnej operacji przeciwko przemytowi: https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/810-995-counterfeit-products-61-246-counterfeit-electronic-devices-seized-in-a-global-operation-against-smuggling-y03j5F.

Ze względu na wzrost aktywności oszustów, branża elektroniczna musi pozostać czujna. Podróbki mogą prowadzić do awarii produktów, zagrożeń bezpieczeństwa i utraty zgodności, co poważnie wpływa na przy-chody.

Firmy EMS, które mają trudności z pozyskiwaniem komponentów bezpośrednio od producentów komponen-tów lub autoryzowanych dystrybutorów, powinny zachować zwiększoną ostrożność. Zakup części od pośred-ników wiąże się z ryzykiem, które – na szczęście – można zminimalizować, stosując odpowiednie środki ostrożności.

Oto kluczowe sposoby na rozpoznanie i uniknięcie podróbek komponentów elektronicznych.

1. Pozyskuj komponenty od zaufanych dostawców

Wybór zaufanych dostawców to klucz do ochrony przed podróbkami. Ustal rygorystyczny proces wyboru dostawców, aby współpracować z tymi renomowanymi. Szukaj dostawców z udokumentowaną historią nie-zawodności, procesami zapewnienia jakości i przejrzystymi praktykami pozyskiwania. Priorytetowo traktuj dostawców z twojej listy zatwierdzonych dostawców (AVL), którzy są konsekwentnie niezawodni i przestrze-gają standardów branżowych.

2. Sprawdzaj opakowania, aby potwierdzić autentyczność

Proste wizualne sprawdzenie opakowania może ujawnić wyraźne oznaki (nie)autentyczności. Oszuści często mają trudności z dokładnym odtworzeniem opakowania legalnych producentów. Może to prowadzić do błędów w etykietach, logo lub holograficznych zabezpieczeniach. Dokładnie badając opakowanie, możesz znaleźć typowe „czerwone flagi” podróbek, takie jak błędnie napisane nazwy marek lub nieregularne nu-mery seryjne. Możesz również spróbować zweryfikować numery seryjne komponentów, kontaktując się z ich producentami. W poszukiwaniu anomalii upewnij się, że sprawdzasz również materiały, uszczelki i kody kreskowe.

3. Przeprowadź testy elektryczne i testy oprogramowania

Inspekcja opakowania jest konieczna, ale może nie wystarczyć do wykrycia zaawansowanych podróbek. Testy są bardziej niezawodnym sposobem odróżnienia fałszywych komponentów od prawdziwych. Metody wykrywania oznak podróbienia komponentu obejmują podstawowe testy elektryczne (mierzenie podsta-wowych parametrów, takich jak napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe itp.) oraz ograniczone testy funk-cjonalne. W przeciwieństwie do producentów komponentów, firmy EMS mają ograniczony dostęp do we-wnętrznych mechanizmów komponentów. Mimo to mogą montować określone części na płytach drukowa-nych, aby zweryfikować funkcjonalność układu scalonego jako całości, przeprowadzając testy oprogramo-wania. Jeśli komponent jest podróbką, obwód (półprodukt) może nie działać poprawnie. Jednak istnieje nie-uniknione ryzyko, że niektóre błędy ujawnią się dopiero po wprowadzeniu produktu na rynek.

4. Przeprowadź inspekcję rentgenowską

Inspekcja rentgenowska pozwala zajrzeć pod powierzchnię komponentu, aby przeanalizować jego we-wnętrzną strukturę pod kątem błędów produkcyjnych i zweryfikować jego autentyczność. Możesz ocenić takie cechy jak połączenia drutowe, struktury matryc, enkapsulację itp. Podróbki często wykazują niespój-ności, nieregularności lub wady, które można wykryć za pomocą obrazowania rentgenowskiego, porównu-jąc wewnętrzną strukturę komponentu z jego oryginalnym odpowiednikiem – to procedura stosowaną przez doświadczone firmy EMS.

5. Zachowaj ostrożność biznesową

Bądź czujny na nierealistyczne ceny. To zdroworozsądkowy środek pomagający zmniejszyć ryzyko oszustwa. Podróbki czasami przyciągają kupujących niskimi cenami, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe. Rozważ ustanowienie punktu odniesienia dla uczciwych cen rynkowych i odrzucanie ofert, które wzbudzają podejrzenia. Ponadto unikaj płatności z góry dla pośredników spoza twojej listy AVL. Negocjuj strukturę roz-liczeń, w której główna część płatności jest dokonywana po tym, jak będziesz miał okazję zweryfikować komponenty. Takie ustalenie pozwala na sprawdzenie komponentów pod kątem autentyczności i funkcjo-nalności przed sfinalizowaniem płatności.

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24