Produkcja elektroniki na zlecenie - znacznie więcej niż same maszyny

18.11.2022Przemysław Prolejko

Na gwarancję sukcesu produkcji składa się wiele elementów. Ograniczenie się wyłącznie do posiadania nowoczesnych maszyn produkcyjnych i opanowania ich podstawowej obsługi, to zdecydowanie zbyt mało, by móc stwierdzić, że dane przedsiębiorstwo podoła zadaniu dostarczania produktów wysokiej  jakości, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu opłacalności przedsięwzięcia. Zakup maszyn to koszt - na który wystarczy posiadać odpowiednie zaplecze finansowe. Montaż elektroniki nie odbiega pod tym względem od jakiejkolwiek innej, dobrze zarządzanej gałęzi produkcji. Jednak, skoro to za mało, co jeszcze w takim razie składa się na efektywność i jakość produkcji?


Efektywne zarządzanie w produkcji

Efektywność i jakość produkcji jest nierozerwalnym połączeniem umiejętności sprawnego zarządzania produkcją samą w sobie oraz wszystkimi procesami okołoprodukcyjnymi, a także nadzór nad kosztami. Dla przedsiębiorstwa opracowanie odpowiednich procedur w tych zakresach jest procesem ciągłym, w którym równie ważne funkcje pełnią zarówno dotychczasowe doświadczenie jak i elastyczne reagowanie na ciągłe zmiany - dotyczące rozwoju technologii, potrzeb klientów, zmieniających się trendów oraz wyzwań związanych z rynkiem materiałów i komponentów, bez których płynnej dostępności m.in. montaż PCBA nie byłby możliwy.


Zarządzanie organizacyjne

Montaż elektroniki, w zarządzaniu okołoprodukcyjnym, wymaga posiadania skrojonych na swoje potrzeby rozwiązań informatycznych.  Ich integracja, pozwalająca na przepływ danych między różnymi systemami, pozwala na większą sprawność działania organizacji. Jest także ważnym elementem w kierunku wprowadzenia standardów Produkcji 4.0 - zintegrowane systemy pozwalają uporządkować procesy, minimalizują ryzyko wystąpienia błędów, przy zapewnieniu spójnego przepływu informacji w całej organizacji.  

W środowisku maszyn, gdzie łączy się różne technologie, wykonując dużą ilość procesów produkcyjnych, równie istotna jest piecza nad materiałem. Używane materiały i komponenty są jednymi z najbardziej kosztownych elementów wytworzenia produktu, stanowiąc ok. 60-80% jego wartości. Dlatego dbałość o materiał oraz dobre zarządzanie nim bardzo często jest kluczem do sukcesu. Temu celowi  służy wykorzystywanie w codziennej systemu ERP z pętlą MRP II.


MRP II

Metodyka zarządzania MRP II (ang. Manufacturing Ressources Planning, Planowanie zasobów produkcyjnych) to sposób kompleksowego planowania wykorzystania wszelkich dostępnych w przedsiębiorstwie zasobów produkcyjnych, takich jak materiały, podzespoły, linie technologiczne, kadra, środki finansowe, magazyny etc. Przemyślana implementacja MRP II pozwala na zwiększenie transparentności, płynne zarządzanie centralne, a także wprowadza ład organizacyjny, poprzez usystematyzowanie zachodzących w firmie procesów. 

Dzięki zastosowaniu systemu ERP MRP II przedsiębiorstwo posiada w czasie rzeczywistym bardzo dokładne informacje na temat materiałów - ich bieżącego stanu, na kiedy zamówić kolejne partie. System sam oblicza potrzebne ilości i podpowiada planowanie kolejnych zamówień danego asortymentu, usprawniając tym samym funkcjonowanie łańcucha dostaw. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest oszczędność, wynikająca z ograniczenia potrzeby zatrudnienia zespołu osób do kontroli gospodarki materiałowej, a także to, że dane są gromadzone w jednym miejscu, a nie w rozsianych plikach Excel, w które ingerować może niezależnie kilka osób, powodując tym samym chaos, nie sprzyjający płynności, jakiej potrzebuje wykonywany przez EMS’a montaż PCBA, dla zapewnienia ciągłości dostaw dla swoich klientów.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie każdy system ERP zawiera w sobie rozwiązania MRP II. Nazwa handlowa system ERP bywa myląca, ponieważ na rynku istnieje mnóstwo aplikacji ewidencyjnych, które nie mają zaimplementowanej pętli MRP II, a przez to nie są tak przydatne dla przedsiębiorstw o złożonych procesach produkcyjnych i logistycznych.


Zarządzanie produkcją

W zarządzaniu produkcją, mającym bezpośrednie przełożenie na montaż elektroniki - jego jakość i sprawność, również kładzie się nacisk na rozwiązania systemowe, mające na celu maksymalną centralizację zarządzania i kontroli produkcji, a także zarządzania błędami, w celu minimalizacji potencjalnych strat na każdym etapie. 

Tym celom służy wdrożenie w organizacji systemu MES (ang. Manufacturing Execution System, System Zarządzania Produkcją). MES to zintegrowany system informatyczny, który wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwia efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Poprawia to wydajność, zwiększa produktywność oraz usprawnia komunikację nie tylko na linii człowiek-maszyna, ale również człowiek-człowiek (m.in. przez logowanie swojej aktywności w systemie). Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska, np. nieplanowany przestój, awaria, spadek wydajności; a montaż elektroniki przebiega płynniej.

System kontroluje także warunki środowiskowe, na które montaż PCBA jest wrażliwy. Stałej kontroli oraz automatycznemu sterowaniu podlegają temperatura i poziom wilgotności powietrza w miejscach przechowywania materiałów oraz wykonywania produkcji, co eliminuje ryzyko zniszczenia poszczególnych komponentów. System wysyła alerty do inżynierów o występujących błędach, dzięki czemu można szybko reagować na występujące problemy. 


Traceability

Dobry system MES posiada funkcjonalność traceability. Dzięki implementacji traceability, montaż PCBA staje się maksymalnie transparentny. Można śledzić nie tylko historię pojedynczej sztuki produktu (skanowanej na każdym etapie), ale w rozbudowanej wersji, traceability to także możliwość powiązanie informacji o każdym materiale który jest montowany na danym produkcie - jaki komponent, z jakiej partii produkcyjnej producenta (manufacturer batch number) został ułożony na jakiej płytce i kiedy został wyprodukowany. Traceability pozwala na szybką eliminację błędów jeśli np. jak za jakiś czas się okaże, że dana partia komponentów była wadliwa. W takim przypadku można ustalić gdzie i w jakim produkcje się znajduje i wyeliminować tylko te sztuki, a nie wszystkie. Traceability w takim przypadku jest istotne, ponieważ producent nie musi wycofywać wszystkich produktów z rynku, a tylko konkretne sztuki.

Sprawnie prowadzony montaż elektroniki to firma łącząca rozwiązania technologiczne -  zaawansowane, zintegrowane systemy - z kompetencjami organizacyjnymi, dotyczącymi zarówno zasobów ludzkich, jak i przyjętych rozwiązań systemowych. To właśnie połączenie technologii oraz umiejętności zarządzania,  bazującego  także na zdobytym doświadczeniu (m.in. analizie „błędów przeszłości”), pozwala takiej organizacji osiągać założoną jakość dla siebie i swoich klientów. Dobrze zorganizowane i zarządzane przedsiębiorstwo, posiadające zintegrowane systemy może dać dużo więcej klientowi niż same nowoczesne maszyny. Dzięki temu klient dostaje dobry, tani produkt o wysokiej jakości w wyznaczonym terminie.
 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24