Czym są koszty NRE w Kontraktowej Produkcji Elektroniki?

24.07.2020Przemysław Prolejko

Optymalizacja kosztów rozwoju i produkcji wyrobu, od której zależy przecież opłacalność całego przedsięwzięcia, jest zagadnieniem skomplikowanym i obejmującym wiele czynników. A jednym z tych czynników jest koszt NRE.

Czym jest koszt NRE?

Koszt NRE - non-recurring engineering - to dosyć szerokie określenie oznaczające jednorazowy koszt opracowania, zaprojektowania oraz wdrożenia produkcji nowego wyrobu. 

Może obejmować różne elementy w zależności od produktu, procesu, branży, a nawet łańcucha dostaw. Jednak, w przypadku kontraktowych dostawców usług EMS, koszt NRE odnosi się z reguły do jednorazowych kosztów konfiguracji produkcji nowej płytki PCB. Jest to unikalny proces dedykowany konkretnej płytce, a ponowne uruchomienie produkcji tej samej płytki nie będzie już wymagało ponoszenia kolejnych kosztów NRE.

Z kolei mądrze poprowadzone, już na początkowym etapie, przygotowanie produkcji pozwala zoptymalizować proces produkcji, procedury inspekcji oraz testów, a także dostawy materiałów, a tym samym ograniczyć koszty produkcji i problemy związane z jakością wyrobu. 

Dlatego zlecenie takiej optymalizacji dostawcy kontraktowemu, który posiada odpowiednie doświadczenie, wyszkolonych specjalistów, a także know-how, procedury oraz systemy pozwala nie tylko uniknąć kłopotów, ale zmniejszyć koszty ogólne. 

Koszty NRE a BOM

Opisana powyżej optymalizacja dotyczy z reguły dwóch kategorii: zestawienia materiałowego BOM (bill of materials) oraz wspomnianych już kosztów NRE. Zestawienie BOM odpowiada bezpośrednio za koszty produkcji wyrobu końcowego, podczas gdy koszty NRE odzwierciedlają koszty pracy wkładanej przez kontraktowego dostawcę usług EMS w przygotowanie produkcji. Przy czym próby zminimalizowania kosztów BOM mogą powodować gwałtowny wzrost kosztów NRE. I odwrotnie.

Dychotomia BOM i NRE jest faktem. A ponieważ nie istnieje jedno rozwiązanie, które pozwoliłoby zoptymalizować koszty BOM i NRE dla każdego procesu produkcji oraz wszystkich wyrobów, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy uwzględniającej różnorodne czynniki biznesowe oraz inżynieryjne, która umożliwiłaby podjęcie właściwych decyzji. Tym bardziej, że decyzje te mogą mieć wpływ na opłacalność produkcji wyrobu.

Koszty NRE, a koszty powtarzające się 

Koszty powtarzające się odnoszą się do każdego znanego, przewidywalnego kosztu występującego w regularnych odstępach czasu. Mogą to być np. koszty utrzymania, eksploatacji lub koszty zakupu kolejnych partii materiału niezbędnego do produkcji.

Z kolei koszty NRE to koszty ponoszone jednokrotnie, w nieregularnych odstępach czasu, przy przygotowywaniu produkcji nowego wyrobu i nie pojawiają się ponownie w trakcie samej produkcji, nawet gdy produkcja ta polega na wytwarzaniu kolejnych serii identycznych wyrobów. 

Co obejmuje koszt NRE?

W przypadku kontraktowych dostawców usług EMS koszt NRE obejmuje koszty przygotowania oprzyrządowania, programowania, konfiguracji systemów i procesów, a także opracowania dokumentacji, czyli koszty:

  • Zaprojektowania i przygotowania szablonu lutowniczego (sita), który wykonywany jest z reguły na podstawie plików Gerber i wymaga np. rozplanowywania otworów, czy dopasowywania kształtu i typu otworów do wymagań konkretnego komponentu.
  • Programowania maszyn, ponieważ podczas uruchamiania produkcji wdrażanej płytki PCB konieczne jest napisanie nowego programu dla każdego urządzenia, a także jego optymalizacja umożliwiająca skrócenie czasu produkcji, a tym samym zmniejszenie nakładów finansowych producenta OEM.
  • Profilowania pieca dla procesu SMT, które jest odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu lutowania oraz jakość wytwarzanego produktu.
  • Przygotowania dokumentacji opisującej każdy etap produkcji, począwszy od dostaw materiału aż po wysyłkę gotowych wyrobów.
  • Organizacji procesu produkcji, czyli stworzenia dobrze ułożonego i zoptymalizowanego ekonomicznie procesu produkcyjnego.
  • Przygotowania fixtur produkcyjnych (np. do ramek dla SMT) zapobiegających wyginaniu się płytek PCB w maszynach oraz zabezpieczających płytki podczas lutowania na fali. 
  • Zaprojektowania i wykonania systemów testujących będących kluczowym elementem systemu zapewniania jakości. 

Koszty NRE nie obejmują z reguły wykonania: form do elementów z tworzyw sztucznych, obsadek, stempli do blachy, narzędzi do stempli oraz sit do sito druku wykorzystywanych podczas etykietowania. Elementy te objęte są z reguły dodatkową opłatą.

Powyższe operacje NRE wymagają dużej wiedzy i ogromnego doświadczenia, które pozwalają nie tylko zaprojektować i wykonać elementy całego procesu, ale także zrobić to tak, by uniknąć nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia produktów i opóźnień w produkcji. 

Czy można ominąć koszty NRE?

Z kosztów tych nie da się zrezygnować. Należy jednak pamiętać, że w przypadku małych zamówień koszty NRE mogą stanowić nawet 50% wartości zlecenia. Za to w przypadku długich serii koszty NRE w przeliczeniu na jedną płytkę stają się znikome.

Należy też pamiętać, że odpowiednie przygotowanie produkcji pozwala nie tylko zmniejszyć koszty samej produkcji, ale także uniknąć problemów związanych z jakością wyprodukowanych elementów, a więc obsługą posprzedażną. I, o ile zlecenie przygotowania produkcji może wydawać się początkowo dużym wydatkiem, finalnie może okazać się, że obniżenie kosztów produkcji i obsługi gwarancyjnej przynosi spore oszczędności. 

Tym bardziej, że w przypadku błędnie zaprojektowanego produktu i produkcji konieczny może być ponowny zakup oprzyrządowania oraz jego zaprogramowanie, co niewątpliwie wiąże się z dużymi kosztami. 

W Assel stawiamy na dobre relacje z producentami OEM, a nasze umiejętności, know-how, systemy i procedury pozwalają spełniać oczekiwania klientów dotyczące jakości produkcji. Z doświadczenia wiemy także, że przeprowadzane przez nas analizy i optymalizacje są zbyt ważne, aby można było je zignorować w projekcie, w którym jednorazowy koszt NRE jest tylko jednym z wielu i to często bardzo poważnych nakładów finansowych. 
 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24