Dowody na to, jak branża produkcji kontraktowej elektroniki się zmienia

23.08.2021Przemysław Prolejko

Produkcja elektroniki od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój. Przemysł kontraktowej produkcji elektroniki zmienia się bardzo szybko. Oznacza to potrzebę ciągłego doskonalenia wśród producentów EMS, a także równie bezzwłocznego przystosowywania się do potrzeb rynku elektroniki.

Choć dotychczas doszło do szeregu różnych zmian, jest kilka takich, które będą nadal wywierać wpływ na kierunek rozwoju kontraktowej produkcji elektroniki. Ze względu na duże oddziaływanie właśnie tych aspektów na branżę, warto mieć świadomość, w jaki sposób mogą one wpłynąć na jej działalność i kierunek rozwoju.


1. Wzrost zapotrzebowania na elektronikę

Zarówno w szeroko pojętym przemyśle jak i na rynku konsumenckim, coraz więcej produktów zawiera w sobie mniej lub bardziej zaawansowaną elektronikę. Rozwój Internetu Rzeczy oraz elektromobilności pogłębia zależność produktów od komponentów elektronicznych.

Szybki, często następujący skokowo, rozwój technologiczny oraz stosunkowo krótkie cykle życia produktów, powodują, że producenci OEM nie mają czasu, aby budować własne kompetencje produkcyjne. Zaangażowania inwestycyjne w budowanie tychże kompetencji jest znaczące i dużo lepszym rozwiązaniem w tym kontekście jest korzystanie z usług dobrych EMS, którzy już posiadają odpowiednie kompetencje. Kontraktowi producenci elektroniki zdają sobie również sprawę z ewolucji branży i wywołanej nią potrzeby cyklicznych zmian. Produkcja elektroniki w wykonaniu dobrego EMS`a posiada także ustandaryzowane procesy produkcyjne oraz zautomatyzowane procesy biznesowe, by szybciej i elastycznej wspierać swoich Klientów.


2. Automatyzacja produkcji i procesów - Przemysł 4.0

Przemysłowy Internet Rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT), a w raz z nim postępująca automatyzacja procesów produkcyjnych, stanowi kolejną odsłonę swoistej rewolucji przemysłowej, z której wyłania się Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0).

Automatyzacja procesów produkcyjnych to nie tylko inwestycja w nowoczesne urządzenia, ale również umiejętne zarządzanie ich pracą. W tym przetwarzanie danych, dokonywanie szeroko kontekstowych analiz, które pozwalają na lepszy nadzór nad procesem oraz większą powtarzalność, a także coraz wyższą dbałość o jakość, która jest niezwykle ważna np. w takich gałęziach przemysłu jak produkcja elektroniki dla branży medycznej.

Kolejną zaletą szeroko pojętej automatyzacji jest powstawanie kompleksów fabrycznych, które w swoim założeniu są SMART. W taki ekosystemach, dzięki dynamice przepływu informacji, możliwe jest szybsze reagowanie oraz przystosowanie się do zmian, w tym wcześniejsze wyłapywanie błędów. Wykorzystywanie danych w tak dużym stopniu pozwala na dużo lepszą automatyzację procesów produkcyjnych dużo mniejszym kosztem, przy zachowaniu pełnej elastyczności. 

Analiza danych na różnych etapach produkcji daje możliwość skupienia się na wczesnym wykrywaniu potencjalnych błędów (ang. predictive maintenance) i odkrywaniu miejsc ich wystąpienia zanim się wydarzą. Dzięki temu następuje maksymalizacja zasobów i jak najkrótsze przerwy w produkcji  - co stanowi krytyczny element budowania wartości dodanej w rozumieniu kosztów. 

W podobnym stopniu jak bezpośrednią produkcję, automatyzacja w przedsiębiorstwach dotyka także sfery procesów biznesowych, odnosząc się min. do procesów zakupowych -  automatyczne składanie zamówień lub integracja z systemami zewnętrznymi w celu automatyzacji procesów RFQ. Automatyzacja w kontekście biznesowym pozwala osiągnąć większą wydajność, skrócić cykle procesów, zmniejszyć liczbę błędów oraz lepiej zarządzać czasem i zasobami (w tym zasobami ludzkimi).


3. Dynamika zmian rynkowych

Dynamika zmian rynkowych - nowe technologie, zmienne trendy czy wreszcie regulacje prawne - powodują, że produkcja elektroniki wymaga elastyczności w swym działaniu. Szybkie przezbrojenia linii produkcyjnych, a także równie szybka reakcja w łańcuchu dostaw, stają się nieodzownymi elementami pozwalającymi na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wydajny łańcuch dostaw przekłada się bezpośrednio na wyniki sprzedaży i wyniki finansowe firmy. Maksymalizacja wydajności w całym łańcuchu nie tylko na kontrolę kosztów oraz przepływów finansowych, ale także wpływa na wzmocnienie relacji z dostawcami i klientami, dla których płynna produkcja elektroniki stanowi jeden z kluczowych aspektów współpracy z EMS. Sprawne zarządzanie poprawia szybkość i niezawodność dostaw, jednocześnie zmniejszając liczbę błędów i ogólną złożoność procesu dostaw.


4. Zawieranie partnerstw strategicznych

W obliczu rosnącej złożoności rynku, dużego popytu i intensywnej konkurencji, firmy produkujące elektronikę dążą do usprawniania procesów i nawiązywania partnerstw strategicznych (ang. partnership).

Producenci sprzętu technologicznego na rynku elektroniki czerpią korzyści ze strategicznych partnerstw. Oryginalni producenci elektroniki (OEM), zlecając produkcję partnerom świadczącym usługi produkcji elektronicznej (EMS), zmniejszają koszty, przenosząc ponoszone nakłady z kosztów stałych na zmienne. 

Aby powierzać tak ważne procesy kontraktowym producentom elektroniki, należy przede wszystkim nawiązać współpracę z doświadczonym oraz rzetelnym partnerem EMS, który zapewni bezpieczeństwo zlecającemu. EMS powinien stale podnosić swoje kompetencje, aby zapewnić konkurencyjność swoim partnerem. 

Wiele firm zajmujących się produkcją elektroniki analizuje potencjalne korzyści z pozyskania partnera technologicznego. Współpraca z doświadczonym podmiotem, posiadającym infrastrukturę o dużym stopniu automatyzacji, oznacza usystematyzowane regularne procesy biznesowe, kontrolę kosztów, zmniejszenie liczby błędów, przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości i wydajności. To także lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, pozwalające na rozwoju do działań wyższego poziomu. Rozwiązania automatyzacji są łatwo dostępne dla procesów biznesowych, w tym zamówień, zapytań ofertowych, zapytań ofertowych i działań związanych z wymianą danych.

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24