Dlaczego zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie dla usług produkcji elektroniki?

07.08.2020Przemysław Prolejko

Zarządzanie łańcuchem dostaw nie ogranicza się do samego zakupu materiału, ale obejmuje też skuteczne planowanie zapotrzebowania i szybką reakcję na zmiany popytu, audyty dostawców, kontrole dostarczonych materiałów, zarządzanie stanami magazynowymi i materiałami nadmiarowymi oraz przestrzeganie obowiązującego prawa, dbałość o środowisko i odpowiednie reagowanie na sytuacje kryzysowe, takie jak epidemie, konflikty czy katastrofy naturalne. 

To skomplikowany i obejmujący wiele zróżnicowanych aspektów proces, który ma też, z drugiej strony, bezpośredni wpływ na terminową realizację projektów oraz ich koszt, tym bardziej, że cena materiału wykorzystywanego w produkcji odpowiada z reguły za większą część wartości produktu końcowego. 
Pokazuje to, jak ważna jest zoptymalizowana organizacja stabilnego łańcucha dostaw, możliwa dzięki dużemu doświadczeniu dostawcy usług EMS w zarządzaniu zmiennością i ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz stosowaniu zaawansowanych systemów planowania ERP dostosowanych do specyfiki produkcji kontraktowej. 

Wybór dostawców

Decyzja o zleceniu produkcji kontraktowemu dostawcy usług EMS łączy się wyborem jednej z opcji zarządzania łańcuchem dostaw. Firma zlecająca montaż może sama dostarczać materiał do dostawcy EMS (materiał powierzony) lub skorzystać z łańcucha dostaw dostawcy kontraktowego. 

W pierwszym przypadku producent OEM musi samodzielnie stworzyć cały łańcuch dostaw, dbać o jakość, ilość, sposób pakowania i terminowość dostaw, kontrolować dostarczane materiały oraz odpowiednio je przechowywać, co jest nie tylko trudne i czasochłonne, ale generuje koszty i wymaga zatrudnienia specjalistów oraz inwestycji w zaawansowane systemy ERP, co jest bardzo kosztowne. 

Z tego względu lepiej jest podzielić koszty utrzymania zespołu specjalistów oraz rozwiązań informatycznych z innymi dostawcami OEM i przekazać to zadanie kontraktowemu dostawcy usług EMS, który ze względu na dużą ilość zamówień, ma dobre i ugruntowane relacje z dostawcami, weryfikuje ich, regularnie przeprowadza audyty dotyczące jakości i cen materiałów, a także możliwości i rozwiązań technologicznych stosowanych przez dostawców.  Przede wszystkim jednak dba o terminowość oraz najniższe możliwe ceny materiału. 

Ocena dostawców i kontrola dostarczonego materiału

W Assel dbamy o kontakty z dostawcami i przeprowadzanie audytów. I chociaż każdy z nich został dokładnie zweryfikowany, jednak ciągle sprawdzamy każdą przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wysyłamy do dostawcy raporty NCR oraz oczekujemy raportu 8D. Korekty wprowadzane przez dostawców na podstawie raportów 8D, terminowość dostaw oraz materiałów są podstawą oceny dostawcy. Robimy to wszystko, żeby wybrać najlepszych dostawców i zapewnić najwyższą jakość materiałów, produktu końcowego oraz procesu produkcji. 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw składa się z producentów, dostawców, dystrybutorów oraz klientów, a zarządzanie tym łańcuchem obejmuje planowanie, realizację oraz kontrolę i monitorowanie działań każdego z nich, a także dostosowywanie się do nieustannych zmian wynikających chociażby ze zmiennego popytu producentów OEM. 

Dobrze zarządzany łańcuch dostaw pozwala zadbać o wysoką jakość materiałów, terminowość dostaw, niskie stany magazynowe, skutecznie reagować na zmiany i sytuacje kryzysowe oraz zapewnić zgodną z harmonogramem wysyłkę produktów końcowych, co oczywiście przekłada się na sukces projektów realizowanych przez dostawcę usług EMS.
.
Wielkim wsparciem w realizacji tego skomplikowanego procesu są systemy ERP (Enterprise Resource Planning) używane do zarządzania informacjami biznesowymi, integracji systemów, usprawnienia procedur i poprawy wydajności. System ERP pozwala zaplanować i monitorować rozmaite aspekty łańcucha dostaw, takie jak przepływ materiałów, przepływ informacji oraz kwestie finansowe i bardzo ułatwia zarządzanie począwszy od planowania zakupów i zawierania umów z dostawcami aż po wysyłkę produktu do klienta końcowego. 

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

W Assel wykorzystujemy zintegrowany system ERP (Microsoft Dynamics AX) z funkcją aktywnego planowania materiałów MRP2 dostosowaną do potrzeb kontraktowych dostawców usług EMS oraz system MES (Manufacturing Execution System) pozwalający śledzić i zarządzać materiałami oraz monitorować proces produkcji. 

Integracja ERP z systemem MES daje nam dostęp do informacji zwrotnej i pozwala uwzględniać wszelkie potrzeby materiałowe, a uruchamiana codziennie pętla MRP2 umożliwia szybką reakcję na zmienny popyt producentów OEM. Wszystko to pozwala nam minimalizować wielkość niewykorzystanego materiału nadmiarowego, co wpływa na mniejszą odpowiedzialność finansową naszych klientów. 

Wykorzystujemy także autorskie rozwiązanie SSC służące do inteligentnego zarządzania łańcuchem dostaw. To naprawdę potężne narzędzie pozwala nam stale monitorować łańcuch dostaw, reagować na zmiany i problemy z wystarczającym wyprzedzeniem, szybko wprowadzać korekty w zamówieniach składanych u dostawców (anulowanie zamówienia, opóźnianie lub przyspieszanie dostawy), a także podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze. 

Doskonalenie łańcucha dostaw

Kluczowymi parametrami łańcucha dostaw są: cena materiałów, czas dostawy oraz stabilność i elastyczność dostaw. Oczywiście chodzi o to, by ceny były niższe, czas dostawy - krótszy, a stabilność i elastyczność - większe. Nie są to jednak jedyne elementy odpowiedzialne za optymalizację łańcucha dostaw kontraktowego dostawcy usług EMS. 

Niezwykle ważne jest również zarządzanie materiałem nadmiarowym, zmiennym popytem producenta OEM oraz własnymi możliwościami produkcyjnymi (czyli dostępnością maszyn i pracowników), na które mają wpływ nie tylko możliwości i wysiłki dostawcy EMS, ale także dobra komunikacja z klientem, który - w swoim własnym interesie - powinien jasno określać terminy realizacji projektów oraz popyt, ponieważ znakomicie ułatwia to współpracę z dostawcami materiałów. 

Dobrą praktyką stosowaną przez dostawców kontraktowych jest także nieustanne monitorowanie procedur kontroli zapasów i zamówień umożliwiające im uzyskanie informacji dotyczących wszystkich etapów łańcucha dostaw. Niektórzy z dostawców EMS wykorzystują do tego zaawansowane metody statystyczne pozwalające im nie tylko ulepszać same procedury, ale także wykrywać trendy i przewidywać odchylenia popytu. 

Kolejnymi aspektami pozwalającymi zapewnić stabilność łańcucha dostaw jest znalezienie dostawców alternatywnych, utrzymujących produkcję w zakładach położonych w różnych częściach świata, co pozwala zapewnić nieprzerwane dostawy do klienta w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w jednym z regionów, a także monitorowanie dostawców pod kątem ich stabilności finansowej, zmian własności i strategii biznesowych, które mogą mieć wpływ na realizowane przez nich dostawy. 

Przepisy prawa i odpowiedzialność społeczna

Niezwykle ważnym elementem dobrego zarządzania łańcuchem dostaw jest przestrzeganie obowiązującego prawa oraz stosowanie się do zasad etycznych. 

Odpowiedzialny dostawca usług EMS na bieżąco śledzi przepisy i dysponuje procedurami umożliwiającymi podejmowanie odpowiednich działań, a przed złożeniem zamówień u dostawców kontroluje listę materiałów BOM producenta OEM, aby upewnić się, że wszystkie części są zgodne z najnowszymi regulacjami. 

Produkcja sprzętu elektronicznego w Unii Europejskiej podlega dwóm kluczowym dyrektywom: dyrektywie w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązku rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia stosowania chemikaliów (REACH), które mają chronić przed niewłaściwym użyciem substancji chemicznych. Ich zalecenia muszą oczywiście zostać uwzględnione przez dostawców EMS. Są oni także zobowiązani do przestrzegania dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE), która określa zasady zbiórki, recyklingu i odzysku materiałów elektrycznych, a także do kontrolowania swoich łańcuchów dostaw pod kątem obecności materiałów niepożądanych, np. cyny, tantalu, wolframu i złota pochodzących ze stref konfliktu.

Innym istotnym elementem optymalizacji łańcucha dostaw jest minimalizacja ilości odpadów wynikająca z przyjęcia podejścia Lean i ograniczenie zużycia energii, co jest możliwe na przykład dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu systemami budynku. 

Ponadto, dostawca kontraktowy przy doborze dostawców powinien zwracać szczególną uwagę na kwestie etyczne związane z właściwym wynagradzaniem pracowników, niestosowaniem pracy niewolniczej i niezatrudnianiem dzieci.

Assel ściśle przestrzega wszystkich przepisów oraz zasad określonych w wewnętrznej polityce dotyczącej etycznego postępowania, polityce antykorupcyjnej oraz strategii CSR (Corporate Social Responsibility) zgodnej z wymaganiami ISO 26000.

Stworzenie, utrzymanie i optymalizacja stabilnego, elastycznego i zgodnego z prawem łańcucha dostaw to zadanie trudne, wymagające zaangażowania wielu środków, umiejętności oraz doświadczenia na bardzo wielu płaszczyznach. 

Z tego względu bardzo rozsądne jest przekazanie pełnej kontroli nad łańcuchem dostaw kontraktowemu dostawcy usług EMS. Pozwala to nie tylko zagwarantować terminowe dostawy wysokiej jakości materiałów, ale także uniknąć kosztów ogólnych związanych z dostawami, ich obsługą i magazynowaniem, a co najważniejsze, pozwala producentowi OEM poświęcić czas na projektowanie, działania marketingowe i sprzedaż produktów.

 

Dowiedz się więcej o zarządzaniu łańcuchem dostaw w Assel.

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24