Jakie są główne zagrożenia w łańcuchu dostaw dla kontaktora produkcji elektronicznej?

05.04.2022Przemysław Prolejko

Każde funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo narażone jest na występowanie różnorakich zagrożeń. W EMS-ie do największych zagrożeń dla zarządzania łańcuchem dostaw zaliczyć można wzrost cen materiałów, zmienność popytu i podaży oraz zagrożenia naturalne. Z punktu widzenia zarządzania łańcuchem dostaw, niezwykle ważne jest, aby EMS odpowiednio zareagował i potrafił rozwiązać dany problem. Poniżej przedstawiamy działania EMS-a, które pomogą skutecznie rozwiązać problemy wpływające na łańcuch dostaw. 

Wzrost cen materiałów zagrożeniem w łańcuchu dostaw

Wzrost cen materiałów jest istotnym zagrożeniem w łańcuchu dostaw. Szczególnie niebezpieczne jest dynamiczne przyspieszenie cen materiałów, które zaobserwować można np. od czasu pandemii koronawirusa. Zatem problematyczne są wszystkie niezapowiedziane i nieprzewidywalne podwyżki. Faktem jest, że podwyżki cenowe na surowce mają ogromny wpływ na koszt komponentów, co za tym idzie, na cały produkt i projekt. Oczywiście w szczególności w dzisiejszych czasach to zobowiązuje, gdzie praktycznie na każdym materiale jest podwyżka. Należy pamiętać, że reakcja na wzrost kosztów komponentów uzależniona jest między innymi od posiadanych rezerw. Ponadto, wzrost cen materiałów ma związek również z alokacją materiałów.

Jakie działania EMS-u  pomogą skutecznie rozwiązać problem wzrostu cen materiałów w łańcuchu dostaw?  Przede wszystkim elastyczne reagowanie na wszelakie dynamiczne zmiany na dzisiejszych rynkach materiałowych. Wszakże bez tego trudno mówić o prawidłowej reakcji na zagrożenie. Konieczne jest również wdrożenie zmian parametrów w systemach informatycznych żeby zmienić LT (lead time). Należy pamiętać, że dobrze ustawiony system pokaże niemal natychmiastowo nową datę zamówienia materiałów, w tym wypadku szybszą. Warto również wspomnieć, że kontraktowa produkcja elektroniki podejmuje również takie działania, jak proponowanie alternatyw dla materiałów oraz zabezpieczenie materiału pod klienta. Nie bez znaczenia pozostaje elastyczne działanie z alokacją.

Zmienność popytu i podaży

Zmienność popytu i podaży jest niebezpieczna dla łańcucha dostaw w ten sposób, że zbyt duży popyt przy małej podaży może wpłynąć na występowanie pewnych zakłóceń w dostawach. Zagrożeniem dla łańcucha dostaw może być przede wszystkim nagłe zapotrzebowanie na większą ilość produktów, co wynika z wysokiego popytu. Oznacza to, że niektórzy EMS mogą sobie nie poradzić z szybką produkcją kolejnych urządzeń. Problem ten może być spowodowany oczywiście różnorakimi czynnikami, w tym między innymi problemem z dostawą dużej ilości materiałów na czas. Dlatego z punktu widzenia kontraktowej produkcji elektroniki, konieczna jest synchronizacja popytu i podaży. Warto dodać, że zmienność popytu oraz podaży jest zagrożeniem o charakterze zewnętrznym, na który firma nie ma większego wpływu. Niemniej jednak kontraktowa produkcja elektroniki powinna mieć na względzie wahania popytu i podaży. 

W działaniu EMS istotną rolę odgrywa elastyczność, czyli odpowiednio szybka reakcja na zmienność popytu i podaży. Bez wątpienia zdolność do szybszego reagowania możliwa jest dzięki narzędziom do planowania. Równie ważne dla kontraktowej produkcji elektroniki jest przeprowadzanie analizy rynku i informowanie klienta o potencjalnych ryzykach. Wszystko to jest możliwe, kiedy posiada się wiedzę fachową w zakresie produkcji i środków umożliwiających lepsze dostosowanie się do zmieniającego się popytu. Co przynosi w konsekwencji konkurencyjność klientowi na rynku.

Zagrożenia naturalne- pandemia, geopolityczne, ekonomiczne I inne znane zagrożenia naturalne 

Zagrożenia naturalne stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę. Z pewnością stanowią poważne zagrożenie dla łańcucha dostaw. Ponieważ w istotny sposób zakłócają jego funkcjonowanie. Do grupy zagrożeń naturalnych zaliczyć można między innymi różnorakie pandemie oraz zagrożenia geopolityczne. Oczywiście na łańcuch dostaw wpływ mają również zagrożenia ekonomiczne oraz pozostałe zagrożenia naturalne. Oczywiście zagrożenia naturalne mogą wpłynąć negatywnie na kontynuację produkcji. W przypadku niektórych zagrożeń, jak pokazała pandemia koronawirusa, zagrożeniem są duże opóźnienia w dostawie. Właściwie skutki COVID-19 dotknęły państwa całego świata. Skutkowało to ogromnymi opóźnieniami w dostawie materiałów oraz wyższymi cenami.

Kontraktowa produkcja elektroniki powinna przeciwdziałać negatywnym skutkom zagrożeń naturalnych poprzez skorzystanie z planów przygotowanych na nagłe i nieprzewidziane kryzysy. Przede wszystkim chodzi o  wdrożenie normy ISO22301 continuity management . Istotnym faktem jest, że certyfikat ten wymaga wdrożenia planów na ewentualne zagrożenia. Równie ważna jest szybka reakcja na występujące zagrożenie oraz obserwacja sytuacji wraz z analizą i wyciąganiem odpowiednich wniosków.

W jaki sposób Twój EMS powinien radzić sobie z zagrożeniami? 

Zapewne zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób EMS powinien radzić sobie z zagrożeniami? Jak już wspomniano, podstawowe znaczenie odgrywa w tej kwestii wdrożenie normy ISO 22301, czyli zarządzanie ciągłością działania. Oczywiście kontraktowa produkcja elektroniki powinna uwzględniać w swoich działaniach również zorganizowanie planu działania w razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych przypadków, a także wielu innych, które stanowią zagrożenie w łańcuchu dostaw. Dodatkowo trzymanie się wytycznych pozwoli na zmniejszenie skutków, ponieważ ma się plan B w razie wystąpienia zagrożenia. Równie ważne jest zapewnienie kontynuacji działań produkcyjnych i posiadanie globalnych jak i lokalnych dostawców. 

Z pewnością każdy EMS może znaleźć się w sytuacji problemowej. Wiele zależy od czynników zewnętrznych. Warto wtedy patrzeć w jaki sposób EMS reaguje na dane problemy, czy ma jakiś plan w razie wystąpienia zagrożenia. Dzięki temu produkcja Twoich urządzeń, będzie mieć mniej strat, a raczej EMS się postara o to, aby produkcja była na takim samym poziomie – ale to wszystko zależy od rodzaju zagrożenia. 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24