Rynek komponentów elektronicznych w drugim kwartale 2022 roku

08.06.2022Przemysław Prolejko

PRZEGLĄD OGÓLNY

Negatywny trend w zakresie cen, silnych alokacji i wydłużonych czasów realizacji zamówień nadal jest zauważalny. Według raportu Supplyframe IQ, oczekuje się, że w drugim kwartale wzrośnie 85% cen wszystkich chipów, a 83% materiałów będzie miało wydłużony czas realizacji zamówień. 

Na dzień dzisiejszy dostawcy wysyłają nieoficjalne sygnały, że III i IV kwartał 2022 r. będą bardzo problematyczne i należy spodziewać się opóźnień w dostawach materiałów, zwłaszcza w odniesieniu do materiałów znajdujących się na alokacji. 

Z podanych dziś informacji i obserwacji wynika, że sytuacja ta będzie się utrzymywać przez cały 2022 rok. Popyt pozostaje wysoki, a w pierwszym kwartale 2022 r. sprzedaż układów scalonych wzrosła o 23% w stosunku do roku poprzedniego. Ze względu na wyższą inflację i drastycznie rosnące stopy procentowe w wielu gospodarkach, globalne spowolnienie jest nieuniknione, a popyt ulegnie zmniejszeniu. Niemniej jednak rosnąca liczba zaległych zamówień na układy scalone oraz ogólny wzrost w branży elektronicznej mogą sprawić, że zmiana warunków makroekonomicznych nie będzie miała dużego wpływu na popyt na elektronikę, a problemy z podażą mogą się utrzymywać nawet do 2023 roku. 

Tendencja wzrostowa cen wciąż się utrzymuje, a czas realizacji zamówień wciąż pozostaje długi. Dotyczy to wszystkich towarów, a przede wszystkim półprzewodników. Nie zaobserwowano tendencji spadkowej cen i czasu realizacji zamówień, nie widać też wyraźnej perspektywy poprawy sytuacji. 

 

RYNEK MATERIAŁOWY

Ceny

Można zaobserwować dalsze informacje o podwyżkach cen, które obejmują głównych producentów układów scalonych, np. STM, Microchip. Faktyczne podwyżki wydają się być nawet wyższe od tych podawanych w oficjalnych pismach producentów. 

Ceny płyt PCB, choć wykazują tendencję wzrostową ze względu na warunki makroekonomiczne, pozostają raczej stabilne. Dotyczy to również czasu realizacji zamówień na płytki PCB. 


Dostępne zapasy na rynku

Niedobory materiałów na dostępne od ręki są bardzo widoczne. Szczególnie materiały na alokacji wydają się w wielu przypadkach w ogóle nie być dostępne na rynku, w tym w źródłach brokerskich. Nawet jeśli są dostępne, poziom cen jest często ekonomicznie nieuzasadniony i nieracjonalny, a pochodzenie materiałów pozostaje nieznane i wątpliwe. 


Dystrybucja globalna 

Można zauważyć, że wybrani dystrybutorzy globalni stosują politykę NCNR (non-cancellable / non returnable) licząc od daty żądanej zamówienia, nawet jeśli potwierdzone przez dystrybutorów daty wahają się w granicach lat 2024-2025. Pokazuje to wyraźny trend, że dystrybutorzy obawiają się ryzyka masowych anulacji w związku ze zmieniającymi się warunkami makroekonomicznymi. 


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA NA ŚWIECIE 

Kluczowe wydarzenia na świecie dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność, trendy cenowe, łatwość transportu i jego koszty. Dotyczy to w szczególności blokady Covid-19 w Chinach, ponieważ Chiny stoją w obliczu największej od dwóch lat wpływu pandemii. Szanghaj, najbardziej dotknięte miasto, jest nadal częściowo zablokowane i nie ogłoszono oficjalnie końca blokady. Blokada ma duży wpływ na spadek przewozów lotniczych i morskich. Wzrasta zatłoczenie, zwłaszcza w przypadku frachtu morskiego, co ma wpływ na jakość usług. Widoczne są opóźnienia. Polityka "zero Covid" w Chinach ma również wpływ na dziesiątki fabryk, powodując ich zamknięcie. W wyniku przestojów fabryk w Chinach związanych z polityką Covid, Texas Instruments odnotował w drugim kwartale o 10% niższe spodziewane przychody, ponieważ firma nie może wysyłać swoich chipów do fabryk montażowych w Chinach. STMicroelectronics zgłasza podobny problem. 

Jeśli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską, w łańcuchu dostaw nie widać bezpośredniego wpływu na sektor materiałów elektronicznych. Niemniej jednak wpływ pośredni jest oczywisty (np. koszty paliw, towarów, zakłócenia w transporcie kolejowym/drogowym, ograniczenia w prowadzeniu interesów z Rosją), a wydarzenie to z pewnością wpłynie na globalną sytuację makroekonomiczną i presję cenową. 

W warunkach wysokiej inflacji na świecie i gwałtownego wzrostu stóp procentowych, nieoczekiwane niekorzystne zdarzenia gospodarcze mogą być nieuniknione. 


NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI I ZALECENIA 

Większość zaleceń pozostaje taka, jak podawano wcześniej, i dotyczy głównie widoczności popytu. 

Widoczność popytu: W związku z wydłużającym się czasem realizacji zamówień, aby zapewnić płynne dostawy materiałów, należy zapewnić widoczność popytu (prognozy/zamówienia) na okres 18-24 miesięcy. Zaleca się nie tylko zwiększenie widoczności popytu, ale także - w razie potrzeby - zawarcie z dostawcami oddzielnej umowy na zakup materiałów w celu zabezpieczenia kluczowych materiałów o długim czasie realizacji na potencjalne przyszłe potrzeby. Będzie to niezbędne, aby poradzić sobie z nieoczekiwanym popytem. 

Konsekwencje braku widoczności: Nieuchronnie doprowadzi to do powstania luk w zaspokajaniu potencjalnego przyszłego zapotrzebowania w pożądanych terminach. Sugeruje się, aby skupić się przede wszystkim na materiałach, które znajdują się na alokacji lub mają wydłużony czas realizacji.
 
Podrobione materiały: odnotowano wiele przypadków dostarczenia podrobionych materiałów z nieautoryzowanych źródeł. Zaleca się wyeliminowanie zakupów z nieautoryzowanych źródeł. 

Wzrost cen: Presja cenowa ma się utrzymać – zarówno ze względu na niedobór materiałów, jak i podaż przewyższającą popyt, w połączeniu z presją inflacyjną. należy pamiętać, że wczesne składanie zamówień u producentów lub dystrybutorów nie zapobiega przyszłym podwyżkom cen.
 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24