6 strategicznych kryteriów wyboru dostawców usług montażu płytek drukowanych

02.06.2021Przemysław Prolejko

Zlecenie części prac na rzecz własnej firmy podmiotom zewnętrznym, np. montaż płytek drukowanych przez kontraktowego dostawcę elektroniki, niesie za sobą szereg korzyści dla Zleceniodawcy - wyższa produktywność, większa szybkość i sprawność operacyjna, a także lepsza jakość produktów końcowych. Aby jednak montaż SMT był wykonywany na wysokim poziomie, decyzja o outsourcingu usług EMS powinna być wynikiem wcześniej przeprowadzonej analizy potencjalnych partnerów biznesowych. 

Znalezienie nowego, długoterminowego partnera warto zatem poprzedzić odpowiednim procesem selekcji, który doprowadzi do powstania krótkiej listy „odpowiednich” dostawców, do których należy się zwrócić. Jakie powinny być kryteria selekcji dostawców usług EMS?


1.    Specyfika dostawcy usług montażu SMT

Decydując się na skorzystanie z usług konkretnego podmiotu na rynku oferującego montaż płytek drukowanych, wchodzisz z nim w relację. Powinieneś wybrać dostawcę, który nie tylko będzie miał doświadczenie w procesach produkcyjnych, a także będzie mógł Cię czegoś nauczyć. Aby wzajemna współpraca przerodziła się w długoterminową, a przy tym owocną, przynoszącą Twojej firmie wartość dodaną, warto pochylić się nad organizacją potencjalnego kontrahenta samą w sobie.

Porównaj wielkość swojej firmy do potencjalnego partnera - w przypadku mniejszych firm lepiej zdecydować się na taką o podobnym wolumenie, ponieważ dla dużej organizacji realizacja zapotrzebowania na montaż SMT na ograniczonym poziomie nie będzie atrakcyjna i może zostać potraktowana drugorzędnie. I vice versa. Powinieneś wybierać dostawcę, u którego nie przekroczysz 30%-40% jego obrotu - dzięki temu będzie on w stanie elastycznie reagować na Twoje potrzeby (np. peak’i popytu na określony montaż płytek drukowanych).

Warto również spojrzeć na kulturę organizacyjną (podobna do własnej) czy strukturę właścicielską (np. firmy rodzinne będą dobrymi partnerami, ponieważ wyznają podobne wartości), a także na sposób pracy - czy zabezpiecza interesy Zleceniodawcy.


2.     Deklarowana niska cena wyrobu to nie wszystko

Aspekt finansowy, w kontekście podjęcia decyzji o korzystaniu z usług kontraktowego dostawcy elektroniki, jest z całą pewnością jednym z ważnych kryteriów wyboru. Jednak nie powinien być on najważniejszym (lub jedynym) punktem odniesienia do podjęcia tego ustalenia dla Twojego biznesu.

Montaż płytek drukowanych nie jest typowym zakupem “gotowego produktu z półki”. To skomplikowany proces, który odnosi się do całościowego zarządzania produktem - jego dokumentacją, produkcją oraz łańcuchem dostaw (w tym zakupami i szukaniem nowych źródeł komponentów). W tym kontekście wybór EMS`a, szczególnie wykonującego dla Twoich potrzeb montaż SMT w długiej perspektywie czasowej, jest decyzją nastawioną na osiągnięcie konkretnych celów. Dlatego, oprócz wyznacznika jakim jest końcowa cena produktu, należy zwrócić uwagę na potencjalne koszty ukryte oraz ich konsekwencje dla własnego budżetu. 

Jeśli dostawca deklaruje niską cenę produktu, ale jednocześnie nie ma kompetencji planistycznych, może to oznaczać opóźnienia w dostawach - opóźnienia Twojego dostawcy przekładają się na opóźnienia realizacji Twoich zobowiązań, a one w rezultacie na konieczność wypłacenia własnym Klientom kar umownych za nieterminowość. Brak umiejętności planistycznych Twojego EMS`a może również spowodować konieczność pokrywania większych kosztów materiałowych, aby skrócić czas dostawy. 

Niemniej ważne są silne kompetencje produkcyjne. Słabo rozwinięte mogą oznaczać partie wadliwie wykonanego produktu, a więc spowodować znaczny wzrost reklamacji od Twoich Klientów. Wiąże się to nie tylko z poniesieniem nakładów na różnego rodzaju kompensaty, ale co istotniejsze - poniesiesz koszty związane z wiarygodnością swojej marki.


3.    Umiejętność zarządzania zapasami

Zapewnienie płynnej produkcji to nie tylko posiadanie bezawaryjnego sprzętu oraz wyszkolonych do jego obsługi pracowników. Sprawnie wykonywany montaż SMT to także umiejętne sterowanie procesem zakupu, przechowywanie oraz wykorzystywanie zasobów materiałowych, które wpływają na zmniejszenie kosztów produkcji.

Montaż płytek drukowanych, rozumiany jako całościowy proces, to także umiejętne zarządzanie zapasami, obejmuje on takie obszary, jak:

  • dostawcy komponentów,

  • planowanie dostaw,

  • zarządzanie już kupionym w imieniu Klienta materiałem.


Ścisła kontrola i reagowanie w wyżej wymienionych obszarach wpływa na minimalizację ryzyka niedotrzymania przez EMS`a terminów, a w przypadku wystąpienia na rynku materiałów elektronicznych problemów z dostępnością komponentów, daje możliwość  wcześniejszego poinformowania o tym swoich Klientów. Takie rozwiązania planistyczne stanowią pośrednio o przewadze konkurencyjnej Zamawiającego na jego rynku zbytu.

Zarządzanie zapasami w sposób zrównoważony to także nie tworzenie nadwyżek zapasów materiałów w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania produkcji na rzecz danego Klienta. Taki stan gospodarki materiałowej pozwalają stworzyć i utrzymać na odpowiednim poziomie zaawansowane systemy ERP z pętlą MRP2. Pozwalają one także na zachowanie wysokiego poziomu transparentności oraz rzetelności biznesowej EMS`a wobec Klientów, którzy zlecają mu montaż płytek drukowanych.


4.    Kompetencje produkcyjne

Osiągnięcie przez kontraktowego dostawcę elektroniki wysokich kompetencji produkcyjnych jest wynikiem wielu zazębiających się elementów, które wpływają na minimalizację błędów produkcyjnych, wysoką jakość, a także możliwość wzrostu i rozwoju Klienta (min. dzięki dostępowi do technologii).

Świadectwem utrzymywania wysokiej jakości oraz ciągłego rozwoju organizacji są posiadane certyfikaty (min. ISO w określonych obszarach), a także pozytywne wyniki cyklicznie przeprowadzanych audytów (np. wg standardów VDA, znanych w branży automotive). Legitymowanie się przez dostawcę takimi potwierdzeniami posiadanych kompetencji, świadczy o sile dostawcy EMS oraz o wdrożeniu z sukcesem przez niego zaawansowanych systemów zarządczych.

W wymiarze praktycznym wysokie kompetencje produkcyjne przekładają się nie tylko na jakość, ale również sprawnie wykonywany montaż SMT. Rozwinięte zaplecze daje przestrzeń do większej elastyczności, min. umiejętność szybkich przezbrojeń linii wykonującej montaż płytek drukowanych (tj. SMED – narzędzie lean), czy możliwość zwiększenia przepustowości produkcji, w momencie wystąpienia wzrostu zapotrzebowania (obsługa tzw. peak-ów produkcyjnych). 


5.    Doświadczenie branżowe

Budowanie kompetencji produkcyjnych i silnych fundamentów zarządczych to nie tylko ludzie, infrastruktura oraz stosowanie najlepszych branżowych praktyk. Wszystkie te elementy spina w wysoce funkcjonalną organizację zdobywane wraz z czasem działalności doświadczenie.

Czasu i doświadczenia, w przeciwieństwie do szybkiej linii montażu SMT nie da się kupić. Dobrze wykonywany montaż płytek drukowanych to lata praktyki - rozwiązywania problemów, ewolucji stosowanej technologii - niosą ze sobą organicznie budowane kompetencje. Jest to doświadczenie zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych osób, zaangażowanych w krytyczne miejsca kluczowych procesów. Tak zbudowana struktura stanowi solidny fundament, którym trudno zachwiać - organizacja jest w stanie szybko reagować na zmiany, przeciwdziałając ich wpływowi lub szybko adaptując się do nowej rzeczywistości, by zgodnie z założeniami kontynuować montaż SMT. Dlatego doświadczenie w produkcji czy zarządzaniu łańcuchem dostaw choć niemierzalne, stanowi wysoce pożądaną wartość, gdy podejmuje się decyzję na montaż płytek drukowanych przez zewnętrznego dostawcę usług. 


6.    Doradztwo w zakresie technicznym

Współpraca Klienta z kontraktowym dostawcą elektroniki przebiega z największymi korzyściami dla obu stron, gdy opiera się na relacji partnerskiej. W takiej sytuacji EMS zdecydowanie chętniej i częściej będzie służył Zleceniodawcy radą i wsparciem wykraczającym poza standardowe zapoznanie się z przesłaną specyfikacją produktu.

Wsparcie Klienta swoim zapleczem inżynieryjnym i doradztwem, min. w zakresie projektowania na potrzeby produkcji (ang. Design for Manufacture, DfM) i projektowania na potrzeby testów (ang. Design for Test, DfT), stanowi niebagatelną wartość dodaną, która w dodatni sposób wpływa na realizowany montaż płytek drukowanych. Pogłębiona kooperacja z Klientem w fazach przedprodukcyjnych pozwala na szereg optymalizacji - produkt staje się tańszy w produkcji oraz zakupie, bezpieczniejszy w produkcji (np. z zastosowaniem metody lean - poka yoke), a jego poziom zwrotów z rynku zmniejsza się.

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

Made by Web24