Czym jest zgodność z REACH?

08.02.2024Katarzyna Zborawska

Rozporządzenie REACH, uchwalone przez Unię Europejską w 2007 roku, reguluje produkcję, import, sprzedaż i użytkowanie substancji chemicznych. Rozporządzenie zawiera szeroki zakres informacji dotyczących rejestracji, oceny oraz stosowania ograniczeń wobec chemikaliów. Implementacja regulacji miała na celu ochronę ludzi i środowiska przed potencjalnie szkodliwymi substancjami. Od tego czasu firmy muszą udowodnić, że przez nie wytwarzane lub importowane substancje nie zagrażają zdrowiu i życiu.

Jak działa dyrektywa REACH?

Jednym z obowiązków firm jest zbieranie danych na temat właściwości, zastosowań, a także potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem określonej substancji, a następnie wysyłanie ich do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w formie rejestracji. Agencja może w każdej chwili sprawdzić, czy dostarczone informacje są zgodne z wymaganiami formalnymi. Warto tutaj zauważyć, że ECHA może w każdej chwili zażądać nowych informacji na temat ryzyka, a także wymagać aktualizacji raportu dotyczącego bezpieczeństwa chemicznego. Rozporządzenie REACH dotyczy praktycznie wszystkich chemikaliów - nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również w życiu codziennym. W związku z tym może dotyczyć firm, które nie są bezpośrednio zaangażowane w produkcję chemikaliów. Przedsiębiorcy muszą więc stale zajmować się kwestiami zgodności z REACH.

Czy zgodność z REACH jest obowiązkowa?

Amerykańskie firmy eksportujące towary do Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania rejestracji i autoryzacji, aby sprostać wytycznym REACH. Niespełnienie wymagań REACH może skutkować wykluczeniem firmy z europejskich rynków. Na szczęście producenci elektroniki już wiedzą, jak określić zgodność z REACH. Każda renomowana firma zajmująca się projektowaniem i montażem PCB zapewni wiarygodne informacje na temat ryzyka i alternatyw.

Niektórzy producenci płytek drukowanych zapewniają narzędzia stron trzecich, które pomagają ustalić, czy komponenty elektroniczne są zgodne z REACH, lub decydują się na zmontowanie oprogramowania wewnętrznie, aby móc stale monitorować swoje procesy produkcyjne. Pozwala to firmom na weryfikację, czy wszystko, co produkują na rynek UE, jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Warto tutaj zauważyć, że system zarządzania chemikaliami nie powinien być utożsamiany z EMS, czyli systemem zarządzania środowiskowego, ale może być jego częścią.

Różnice między zgodnością z REACH a RoHS

RoHS oznacza ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji. Ta dyrektywa pochodzi z Unii Europejskiej i ogranicza użycie niektórych niebezpiecznych materiałów znajdujących się w produktach elektrycznych i elektronicznych. Zgodność z tą dyrektywą oznacza, że zakazane substancje nie mogą być używane w finalnym produkcie. W przeciwieństwie do tego, REACH kontroluje wszystkie chemikalia, które mogą być użyte w procesie produkcyjnym do wytwarzania wszystkich komponentów systemu.

Właściciel produktu vs. EMS – kto jest odpowiedzialny za zgodność komponentów z REACH?

Główne korzyści z przestrzegania przepisów przez OEM (producentów oryginalnego wyposażenia) dotyczą zarówno kwestii bezpieczeństwa pracowników, jak i większej niezawodności produktu. W dobie wzrostu świadomości ekologicznej producenci i dostawcy są zobowiązani do zapewnienia efektywnego przekazu informacji o chemikaliach i ich monitoringu.

Należy jednak zauważyć, że firmy świadczące usługi produkcji elektroniki, które montują produkty Klienta, używając komponentów określonych przez Klienta i w imieniu producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), nie są odpowiedzialne za zgodność produktu lub komponentu z REACH.

Odpowiedzialność za aspekty zgodności z certyfikacją spoczywa na kliencie, ponieważ to klient wskazuje konkretne komponenty, które EMS ma zakupić i zamontować. Producent elektroniki na zlecenie kupuje komponenty zgodnie z BOM, dlatego wykonawca nie wpływa na to, czy produkt zmontowany dla klienta spełnia wymagania REACH.

Oczywiście klienci mają możliwość rozszerzenia zakresu współpracy. Na życzenie klienta, EMS może zbierać deklaracje zgodności od dostawców/producentów - jako dodatkową usługę.

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

Made by Web24