Główne aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas audytu Twojego EMS’a

26.05.2021Przemysław Prolejko

Wybór kontraktowego dostawcy elektroniki jest stosunkowo długim procesem, poprzedzonym przeszukiwaniem zasobów sieciowych w postaci informacji - stron WWW, zasobów technicznych, a także rozmów z działami marketingu i sprzedaży potencjalnych kontrahentów. Wszystkie te działania powinny mieć na celu dokonanie selekcji oferentów usług EMS do maksymalnie dwóch lub trzech firm o najodpowiedniejszym profilu, które przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poddać audytowi. Audyt EMS pozwoli dokonać bezpośredniej oceny każdego z wybranych zakładu produkujących elektronikę i ich możliwości.

Jako działający od lat na rynku kontraktowy producent elektroniki, sami byliśmy wielokrotnie audytowani, więc pomyśleliśmy, że warto podzielić się podejściem stosowanym przez wielu producentów OEM, jednocześnie zwracając uwagę na najlepsze dla Zamawiającego praktyki w tym zakresie.


Kwestionariusz 

“Fizyczny” audyt EMS najlepiej poprzedzić kwestionariuszem. Po dokonaniu wstępnej selekcji potencjalnych kontraktorów, wielu producentów OEM w ramach własnego działu jakości przygotowuje i wysyła dostawcom kwestionariusz, zawierający pytania o kluczowe dla własnej organizacji kwestie. Przy odpowiedniej konstrukcji kwestionariusz staje się skutecznym narzędziem do zebrania kluczowych informacji, a ponieważ odpowiedzi zwykle są odsyłane w tym samym formacie, można szybko porównać kilku dostawców.

Zadawane przez OEM pytania, zwykle obejmują takie bloki tematyczne, jak:

●    przedsiębiorstwo:
       ○    wielkość firmy;
       ○    pracownicy:
                ■    liczba;
                ■    czy i z jakiego zakresu posiadają szkolenia;
       ○    wyodrębnione działy/jednostki w strukturze
       ○    stabilność finansowa
●    produkcja:
       ○    procesy technologiczne;
       ○    park maszynowy;
●    doświadczenie:
       ○    w ww. procesach technologicznych;
●    partnerzy:
       ○    z jakich rynków;
●    certyfikaty:
       ○    ogólnie o posiadane;
       ○    zapytanie o posiadanie konkretnych;
●    kontrola i jakość:
       ○    sposoby zapewnienia jakości montażu;
       ○    system zarządzania jakością:
               ■    czy jest;
               ■    forma udokumentowania;
               ■    częstotliwość przeglądu / aktualizacji;
       ○    system kontroli procesów:
               ■    czy jest;
               ■    kiedy stosowany;
               ■    procedury;
               ■    karty przebiegu kontroli;
               ■    system kontroli zmiany inżynieryjnej;
●    dostawcy:
       ○    jak są wybierani:
               ■    kryteria jakie muszą spełnić;
               ■    system oceny dostawców;
●    wsparcie systemów informatycznych;
●    inne:
       ○    bardziej szczegółowe pytania, ważne z punktu widzenia Twojego przedsiębiorstwa, a także dobrej współpracy z kontraktowym dostawcą elektroniki.


Wizyta

Jeśli odpowiedzi na kwestionariusz spełnią Twoje oczekiwania, warto przyjechać do firmy dostawcy i sprawdzić, czy jest to zgodne z rzeczywistością. Czy faktycznie tak wyglądają poszczególne procesy, czy przestrzegane są zadeklarowane standardy (np. ESD, 5S); jak wygląda codzienne zarządzanie jakością. 

Kontraktowy producent elektroniki powinien zrobić krótki przegląd firmy oraz oprowadzić po zakładzie. Dzięki temu masz okazję poznać liderów poszczególnych zespołów, z którymi będziesz później współpracować (np. osobę, która jest odpowiedzialna za jakość procesu). Własny audyt EMS to także okazja do pytań dotyczących poprzednich audytów - jak wyszły, jakie były najważniejsze ustalenia. 

Jeśli z jakiegoś powodu (np. aktualnej pandemii) nie możesz przyjechać, Twój kontraktor powinien zaproponować “wirtualne zwiedzanie” produkcji (chociaż w części), dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć warunki i od razu zadać ewentualne pytania dotyczące procesu.


Wdrożony system zarządzania ciągłością działania

Dobry kontraktowy producent elektroniki, poza bieżącą płynnością działania, przewiduje ewentualne ryzyko. Powinieneś więc zapoznać się także z tym aspektem planistycznym potencjalnych dostawców - w jaki sposób każdy z nich zarządza ciągłością działania, czy przyjęta polityka w tym zakresie powstała wyłącznie w ramach wewnętrznej inicjatywy, czy też posiada certyfikację, np. ISO 22301

Posiadany certyfikat to nie wszystko, audyt EMS powinien sprawdzić jak kontraktowy producent elektroniki przewiduje ewentualne ryzyko i czy na bieżąco wprowadza rozwiązania, aby zapobiec jego następstwom (np. robiąc analizy poprzednich błędów i wdrażając poprawki w procesie). W raz przyjętym systemie powinno następować ciągłe doskonalenie, w którym uwidacznia się połączenie kompetencji z (najlepiej wieloletnim) doświadczeniem, pomagając tym samym Twojemu biznesowi się rozwijać i unikać ewentualnych kryzysów.


Kontrola jakości 

Dobry kontraktowy producent elektroniki prowadzi szereg kontroli, testów i inspekcji na produktach. Warto wcześniej zorientować się jakiego typu kontrole jakości przeprowadza, czy za poszczególne czynności weryfikacji odpowiedzialne są konkretne osoby oraz czy kontroli poddawany jest każdy produkt czy jedynie próbka.

Równie istotne jest to, jaki sprzęt kontrolno-pomiarowy posiada kontraktowy producent elektroniki. To da również częściowo odpowiedź na pytanie, czy EMS może zbudować tester pod produkty klienta. Dzięki temu dedykowany tester sprawdzi dokładnie wszystkie parametry, które są dla Ciebie ważne. Współpraca z kontrahentem, który ma znaczące doświadczenie w przeprowadzaniu szerokiego spektrum testów, wdrażaniu niestandardowych rozwiązań i kontroli dokumentów, stanowi gwarancję eliminacji możliwie jak największej liczby usterek produktu zanim staną się dużym zagrożeniem lub przy obniżonej jakości trafią na ostateczny rynek zbytu. 


Zaawansowane planowanie jakości produktów 

Podczas audytu w fabryce EMS’a, warto poprosić o udostępnienie próbek z procesu produkcji. Można wtedy zobaczyć jakość montażu, czy spełnia on początkowe założenia oraz standardy. To także okazja do sprawdzenia, czy kontraktowy producent elektroniki używa zabezpieczeń przeciwko ESD, a także gdzie są przechowywane zmontowane produkty.

Warto również sprawdzić, jak kontraktowy producent elektroniki podchodzi do wprowadzania nowych produktów (NPI) - czy wykorzystuje Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu (APQP) lub jego odpowiednik, jako część swojego procesu NPI. Warto także doprecyzować, jak kontroluje terminy i zadania w procesie wdrożenia, czy przeprowadza analizy trybów i skutków awarii (FMEA), czy używa planów kontroli jakości i czy dzieli się z Klientem wszelkimi spostrzeżeniami z wdrożenia nowego wyrobu, które mogą pomóc w jego doskonaleniu i poprawie jakości jego wytwarzania.
 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

Made by Web24