Jak przygotować się do pierwszej rozmowy z potencjalnym kontraktowym producentem elektroniki?

10.02.2023Anna Karwowska

Prężny rozwój własnej firmy to nie tylko satysfakcjonujące obserwowanie wzrostów w zestawieniach miesięcznych, kwartalnych i rocznych. To także planowanie strategii, rozwoju, mierzenie się z różnego rodzaju wyzwaniami - w tym niewystarczającymi siłami własnymi, które pozwalałyby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na własną produkcję. 

Jednym z rozwiązań tego problemu dla producentów m.in. z branży elektroniki (tzw. producentów oryginalnego wyposażenia, ang. Original Equipment Manufacturer, OEM), jest podjęcie decyzji o outsourcingu części lub całości swojej produkcji, nawiązując kontakty oraz dalszą współpracę z dostawcami usług kontraktowej produkcji elektroniki (ang. electronics manufacturing services, EMS).

Zanim jednak dojdzie do nawiązania współpracy z EMS, istnieje kilka aspektów, o które warto wstępnie zadbać, aby zapewnić sobie możliwość przeprowadzenia produktywnej rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którym organizacja chciałaby powierzyć montaż elektroniki.


Przygotowania do rozmów z EMS

Zanim zostaną przygotowane i rozesłane jakiekolwiek zapytania ofertowe do EMS, należy dokładnie określić, co nasza firma zyska dzięki partnerstwu outsourcingowemu. Jakie nasza organizacja ma oczekiwania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, a może im sprostać właśnie produkcja kontraktowa. 


Przygotowanie RFQ - klucz do owocnych rozmów

Definiowanie oczekiwań na poziomie organizacyjnym powinno iść w parze z jasnym i jak najbardziej szczegółowym określeniem potrzeb jakie stawia nasza produkcja kontraktowa. Warto mieć prognozę ilościową roczną/miesięczną liczby produktów, które chciałoby się wyprodukować i sprzedać, aby mniej więcej realnie wskazać popyt będący realnym odzewem z rynku. Także zdefiniowanie tego, jakie usługi i zakres prac ma obejmować zlecany montaż elektroniki, pozwoli na sprawne przeprowadzenie etapu zapytań ofertowych (https://asselems.com/pl/5-elementow-ktore-powinienes-zawrzec-w-swoim-rfq-do-kontraktowego-producenta). W szkicu RFQ warto od razu zawrzeć takie informacje, jak:

  • zakres prac - ograniczenie się wyłącznie do zlecenia montażu podzespołów lub wykonanie przez EMS większego zakresu prac (np. montaż obudowy lub złożenie całego produktu),
  • wymagania jakościowe - klasa IPC, oczekiwane standardy inspekcji materiałów,
  • testy i inspekcje - określenie poziomu kontroli jakości i planu testów produktu na różnych etapach jego produkcji,
  • zastosowanie technologii zabezpieczenia produktu przed niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi (conformal coating lub potting)
  • pakowanie wyrobów - standardowe dostawcy (jeśli takie proponuje) lub customowe/własne, a także czy produkty będą dostarczane do klientów końcowych
     

Właściwe poszukiwania EMS

Dopiero, gdy wstępnie zostaną zdefiniowane odpowiednie założenia, można rozpocząć poszukiwania potencjalnych EMS. Wybrać kilku kontraktowych producentów elektroniki, z którymi uważa się, że będzie się najbardziej zgadzać biznesowo – wielkościowo, czy odpowiada strategii OEM’a, czy posiada pożądane kompetencje i dopiero po tak dokonanej wstępnej weryfikacji powinno się przejść do nawiązania bezpośredniego kontaktu. 

Poza dokumentem zapytania ofertowego, warto także przygotować sobie konkretne pytania przed rozpoczęciem właściwych rozmów. Jest to kolejne sito, które pozwoli upewnić się, że EMS spełni wszystkie wymagania oraz zweryfikować poziom jego kompatybilności z naszą firmą. EMS powinien odpowiadać nam również skalą, aby nasz projekt definiował sensowny poziom obrotu dostawcy, by waga i ryzyko zostały wypośrodkowane.  

Gdy rozmowy wypadną pozytywnie, dobrym krokiem jest również odwiedzenie zakładu EMS’a, by zobaczyć jak wygląda realizowana w zakładzie produkcja kontraktowa, jak jest zorganizowana, poznać w bezpośrednim kontakcie osoby, z którymi będzie się współpracować – nie tylko główną osobę kontaktową, ale także cały zespół odpowiedzialnych za montaż elektroniki, organizacje firmy pod kątem zarządzania łańcuchem dostaw, zarząd. Dodatkowo, można rozważyć opcję wykonania audytu. 

Decyzja o rozpoczęciu outsourcing lub zmiany dostawcy jest jedną z istotniejszych, by montaż elektroniki zachował swą płynność oraz jakość. Wybór właściwego dostawcy to wbrew pozorom długa droga, dlatego trzeba być pewnym że otrzymało się wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie ważne pytania. Daje to gwarancję, że EMS spełni stawiane mu wymagania, legitymując się odpowiednimi kompetencjami oraz długoletnim doświadczenim. Tak samo jak przyjazd do siedziby wybranego EMS’a, by zobaczyć jak wygląda produkcja kontraktowa oraz organizacja na co dzień. Wszystko to pozwala z sukcesem dobrać kontraktowego producenta elektroniki zgodnie ze swoimi potrzebami, kulturą i organizacją pracy, zapewniając harmonijną i długoletnią współpracę.
 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

Made by Web24