Wprowadzanie nowego produktu z montażem płytek PCB

10.09.2020Przemysław Prolejko

Wprowadzanie nowych produktów, zgodnych z oczekiwaniami klientów wymaga zebrania zebrania wielu rzetelnych informacji, poświęcenia czasu oraz zasobów całej firmy. Przedsiębiorstwa, które odnoszą w tej kwestii największe sukcesy posiadają wdrożony i dobrze zorganizowany proces, według którego postępują. Dzięki temu są w stanie wprowadzać na rynek powtarzalne, seryjne produkty o wysokiej jakości. Sprawdźmy więc, czy proces wprowadzania nowego produktu (z ang. New Product Introduction) znajdzie zastosowanie w przypadku produktów z PCB.

 

Czym jest wprowadzanie nowego produktu (NPI)? 

Najprościej rzecz ujmując jest to proces, którego celem opracowanie schematu seryjnej produkcji danego produktu. W trakcie NPI prototyp przekształca się w dokładnie dopracowany i w pełni odtwarzalny produkt końcowy. Proces wdrażania przebiega z iteracjami, aż do uzyskania efektu końcowego. Wdrażanie nowego produktu jest niezwykle wymagające. Każdy etap musi być zaplanowany i rzetelnie przeprowadzony. Dzięki temu osiągnięty wynik będzie wart pracy i wysiłku.

 

NPI to jeden z najważniejszych procesów w montażu PCB

Rzetelni producenci elektroniki, którzy odnoszą sukcesy na rynku zdają sobie sprawę, jak ważne jest wdrożenie procesu NPI. Pozwala on już na bardzo wczesnym etapie montażu można uniknąć ewentualnych zmian, licznych poprawek, czy powtarzania testów. Innymi słowy NPI gwarantuje powtarzalność procesu produkcji wysokiej jakości produktów, a jednocześnie zapobiega wielu przyszłym błędom i minimalizuje ryzyko wystąpienia niespodziewanych kosztów. 

Tylko kontraktowi producenci elektroniki (EMS), którzy korzystają z NPI są w stanie w sposób stały dostarczać klientom produkty wysokiej jakości. 

 

Zalety wdrożenia procesu wprowadzania nowego produktu

W przypadku większości produkcji, również elektroniki, NPI ma przede wszystkim zapewnić, że nowe produkty będą spełniały wymagane przez klientów i rynek standardy. Firma produkująca elektronikę zyskuje dzięki temu pewność, że dostarcza na wysokiej jakości powtarzalne produkty we właściwym czasie, przy jednoczesnym kontrolowaniu ponoszonych kosztów. Jakie inne zalety posiada NPI? 

 

  • NPI zapobiega błędom w jakości produkcji

NPI pozwala wykryć potencjalne błędy już na etapie projektowania. Dzięki temu przed uruchomieniem seryjnej produkcji można wykryć ewentualne błędy dotyczące komponentów, czy designu.

 

  • Testy weryfikujące jakość


Podczas wprowadzania nowego produktu wykonuje się szereg różnorodnych testów, dzięki którym producent elektroniki ma pewność, że jego produkt spełnia wszystkie wymagania klienta. W szczególności istotne jest przeprowadzenie inspekcji SPI/X-Ray, badania RLCD oraz zweryfikowanie dokumentacji.

 

  • Oszczędność czasu


Konsekwencją wdrożenia NPI jest opracowanie powtarzalnego procesu produkcji, opartego o najlepsze praktyki. Eliminowane są etapy nie wnoszące wartości a całość wysiłków skupiona jest na kluczowych aspektach montażu. To wszystko daje producentowi pełną kontrolę nad całkowitym czasem wprowadzania nowego produktu i każdą jego fazą.

Dla pełnego wykorzystania możliwości NPI warto wcześniej skorzystać z usługi projektowania pod kątem możliwości produkcyjnych (z ang. Design For Manufacture). To pozwoli określić optymalne metody wytwarzania w zakresie ekonomiczności procesu i jego skali z uwzględnieniem „Lean management”.

 

Wprowadzanie nowego produktu z montażem płytek PCB

Jak już wspomnieliśmy powyżej NPI to złożona procedura, na podstawie której zdefiniowano kilka odrębnych modeli i schematów. Istnieją jednak pewne stałe elementy, o które powinien zadbać producent: 

1.    Spójność: inżynierowie nadają produktowi indywidualny numer NPI, którym będzie oznaczany we wszystkich raportach czy tworzonych dokumentach. Dobrze jest zadbać o automatyzację tego etapu za pomocą specjalnego programu, aby zminimalizować ryzyko potencjalnych błędów, jakie może spowodować ręczne uzupełnianie danych. 

2.    Weryfikacja danych: inżynierowie NPI powinni w pierwszej kolejności zweryfikować, czy posiadają wszystkie niezbędne dane i sprzęt do wykonania pierwszej partii. Ich późniejszy brak może skutkować niepotrzebnym zatrzymaniem działania zespołu. 

3.    Wielkość pierwszej partii: nie należy produkować całej partii w pierwszej serii. Ilość produktów, które zostaną wykonane w pierwszej serii powinna być z góry określona. Najczęściej jest to 10 paneli, nie więcej. 

4.    Nadzór: montaż powinien być stale nadzorowany przez inżyniera NPI, a wszelkie wnioski i spostrzeżenia na bieżąco dokumentowane.

5.    Wydanie produktu: jeżeli inżynier NPI nadzorujący proces uważa jego przebieg za niezadowalający, powinien wyraźnie to zaznaczyć klientowi i rozwiązać problem. 

6.    Zmiana statusu i raportowanie: NPI kończy się zmianą statusu przyszłych produktu i stworzeniem raportu, który wyjaśnia proces budowy produktu oraz zawiera opis problemów, które wyniknęły na etapie montażu. 

Na każdym etapie NPI wykorzystywane są specjalistyczne narzędzia analityczne, pozwalające na eliminację ewentualnych błędów, które mogą pojawić się w trakcie produkcji, czy montażu. Dzięki temu proces gwarantuje konsekwentne wytwarzanie takich samych produktów. 

 

Od koncepcji do rzeczywistości 

Gdy zostanie ustalone przeznaczenie nowego produktu, rozpoczynają się prace nad modyfikacjami i udoskonaleniami. Inżynierowie NPI wykonują niezbędne testy i inspekcje, które mają za zadanie zweryfikować poprawność fizycznego ulokowania poszczególnych komponentów. 

W zakresie produkcji płytek drukowanych niezwykle istotne jest również stałe obserwowanie przebiegu montażu i dokumentowanie wniosków. Rzetelna obserwacja każdego z etapów montażu pozwala na stałe poprawianie jakości i efektywności każdej kolejnej partii. 

Wdrożenie procedury wprowadzania nowego produktu wymaga realizacji szeregu działań. Niektóre z nich są proste do przewidzenia, inne mogą niespodziewanie pojawić się w trakcie prac. Trudno jednak obecnie wyobrazić sobie rzetelnego producenta elektroniki, który nie posiadałby wdrożonego procesu NPI. Ten proces bowiem gwarantuje poprawność wykonania montażu elektromechanicznego.
 

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24