7 powodów, by zlecić montaż płytek drukowanych dostawcy usług EMS

24.03.2021Przemysław Prolejko

Outsourcing usług biznesowych stał się normą realiów prowadzenia biznesu w XXI wieku. W ten sposób wiele firm, niezależnie od swojej wielkości, kształtuje różne obszary swojej organizacji, takie jak obsługę IT swojego przedsiębiorstwa, księgowość lub kadry. A co z outsourcingiem produkcyjnym? Czy produkcja kontraktowa elektroniki przez zewnętrzne podmioty ma sens?

Poniżej przedstawiamy powody, dla których montaż SMT przez dostawcę usług EMS stanowi dobre rozwiązanie.


1.    Skupienie na produkcie i jego sprzedaży

Zlecając montaż płytek drukowanych u dostawcy usług EMS, nie jesteś bezpośrednio zaangażowany w proces ich produkcji. To kontraktor odpowiada za produkcję, rozwiązywanie pojawiających się problemów (min. operacyjnych, związanych z dostępnością komponentów, organizacją łańcucha dostaw, procesu produkcji, a także zapewnienie sprawnych maszyn produkcyjnych, czy odpowiednio wykwalifikowanych operatorów urządzeń) i ponosi niezbędne nakłady finansowe z nimi związane. 

Dzięki temu zyskujesz coś, czego w biznesie nigdy nie ma pod dostatkiem - czas, który możesz efektywnie wykorzystać na podjęcie i intensyfikację innych czynności. Swój czas, energię, a także zaoszczędzone środki finansowe możesz przeznaczyć na dalszy rozwój produktu, efektywniejsze budowanie sieci dystrybucji oraz pozyskiwanie nowych Klientów. Wszelkie podjęte aktywności w tym kontekście stanowią wartość dodaną (value-added), która pozytywnie wpływa na działalność całej firmy.


2.     Niższa inwestycja przekładająca się na dodatni bilans ekonomiczny

Rozwój własnego biznesu, to nie tylko fizyczny rozrost organizacji o kolejne piętra w biurowcu, czy nowe hale produkcyjne. Rozwój firmy to także umiejętne korzystanie w określonych sytuacjach z usług zewnętrznego, wyspecjalizowanego dostawcy. Dlatego, jeśli istnieje taka możliwość, OEM (Original Equipment Manufacturer) może, a nawet powinien, w pełni wykorzystać wiedzę oraz doświadczenie swojego dostawcy EMS. Produkcja kontraktowa elektroniki to najtańsza i najbardziej optymalna pod względem rachunku ekonomicznego opcja dla zamawiającego. Dlaczego?

Montaż płytek drukowanych to nie tylko posiadanie sprzętu odpowiedniej klasy czy zaawansowane i nowoczesne technologie PCBA, ale również odpowiednio wykwalifikowani ludzie, którzy potrafią go obsłużyć, a takimi właśnie dysponuje dobry dostawca EMS. Dzięki temu jest on w stanie zapewnić cykliczną produkcję (zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta na montaż SMT) i stały koszt produkcji. Jest to także wypracowany optymalny poziom zarządzania produkcją, który pozwala na radzenie sobie z takimi czynnikami jak nagłe zmiany cen materiałów, czy krótki cykl życia produktów.

Zlecony firmie zewnętrznej montaż płytek drukowanych to również brak ponoszenia relatywnie dużych inwestycji, często wymagających wieloletniego kredytowania, na potrzeby powołania własnego, w pełni funkcjonalnego, zaplecza produkcyjnego. Działa tutaj ekonomia skali. Stałe koszty organizacji produkcji (min. koszty utrzymania budynku, szkolenia załogi, parku maszynowego, organizacji łańcucha dostaw) rozkładają się na wielu Klientów, dzięki czemu sumarycznie jest to tańsza opcja dla zamawiających, w porównaniu do kosztów organizacji oraz utrzymania własnego montażu. Wpływa to znacząco na końcowy koszt wytworzenia produktu, obniżając go.


3.     Doświadczenie i wysoka jakość montażu PCB

Produkcja kontraktowa elektroniki to nie tylko posiadanie odpowiedniego zaplecza maszynowego. Uzyskanie produktu wysokiej jakości to proces, nad którym powinni czuwać eksperci - ludzie o bogatym doświadczeniu, którzy mają dostęp do najnowszej technologii, a także posiadają wiedzę, jak ową technologię wykorzystać. Takie osoby mają realny wpływ na płynny przebieg procesu produkcji, ponieważ są w stanie szybko zareagować i rozwiązać potencjalne problemy, dzięki czemu potrafią zapanować nad nieprzewidzianymi sytuacjami.

Gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług jest również legitymowanie się przez dostawcę EMS:

  • Certyfikatami ISO. Spełnienie takich norm jak Systemy zarządzania jakością  (ISO 9001 lub ISO 13485 - dla wyrobów medycznych), daje potencjalnemu OEM gwarancję bardzo dobrej organizacji producenta, która przekłada się również na proces produkcji, jego doskonalenie, a także ścieżkę rozwiązywania napotykanych problemów.
  • Standardami IPC - szczególnie klasy 2 i 3. Wytyczne te, dotyczą akceptowalności błędów, wykrywanych w procesie wizualnej kontroli jakości dla procesów montażu elektronicznego. Standard wyróżnia 3 klasy (im wyższy numer klasy, tym większe wymagania co do finalnej jakości produkowanych układów), charakteryzujące się własnymi, specyficznymi kryteriami weryfikacji.
     


4.    Organizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw

Infrastruktura, park maszynowy oraz posiadanie odpowiedniej kadry, która z powodzeniem wykona montaż płytek drukowanych stanowi połowę sukcesu. Dlaczego? Organizacja produkcji to także dbanie o zaopatrzenie w niezbędne komponenty, a także o regularność i terminowość ich dostaw. To również wzięcie na siebie pełnego ryzyka finansowego związanego z nagłymi wzrostami cen materiałów lub zapewnieniem płynności dostaw w momencie braków na rynku.

Dlatego jest to jeden z tych aspektów, który może przeważyć w podjęciu decyzji o tym, by produkcja kontraktowa elektroniki była realizowana przez zewnętrznego dostawcę usług EMS. W takim przypadku to na kontraktorze spoczywa pełen ciężar zaopatrzenia się we wszystkie niezbędne elementy do wykonania zleconych układów - od wyboru ich dostawcy, przez ustalenie terminarza dostaw, po przechowywanie tychże elementów, a także odpowiada za zarządzanie już posiadanym materiałem. Ważną rolę odgrywa zarządzanie materiałem w procesie, min. zarządzanie nim, przechowanie go w odpowiednich warunkach, tak, by móc go wykorzystać podczas realizacji kolejnej partii produkcyjnej dla Klienta.


5.    Kompleksowa obsługa produkcji elektroniki

Utrzymywanie własnego zaplecza produkcyjnego ma sens wyłącznie w momencie, kiedy Twoje zapotrzebowanie na montaż SMT jest stałe i utrzymujące się na tak wysokim poziomie, który pozwala na zachowanie ruchu ciągłego własnej produkcji. W innym wypadku linia będzie generowała duże koszty stałe.

Dlatego,  jeśli tego typu stałe wydatki stanowią zbyt duży wysiłek finansowy, lepiej skorzystać z usług dostawcy EMS. Kontraktowy producent elektroniki, dzięki wyspecjalizowaniu się w produkcji podzespołów, będzie w stanie zapewnić swoim zleceniodawcom kompleksową usługę - od PCBA do finalnego produktu - z pożądanym natężeniem produkcji. Będzie przy tym dysponował doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi, by ze względu na niestandardowe potrzeby swojego Klienta, zbudować od podstaw dedykowane dla niego rozwiązania. Dzięki czemu całość prac nad Twoim zamówieniem będzie przebiegała w obrębie jednego zakładu, bez potrzeby angażowania dodatkowych kontraktorów, którzy wykonaliby drobny wycinek niezbędnych prac (co wiązałoby się także z poniesieniem dodatkowych kosztów oraz problemami logistycznymi przedsięwzięcia).


6.    Elastyczność

Czas realizacji montażu płytek drukowanych może mieć kluczowe znaczenie dla wprowadzenia nowego produktu na rynek lub zapewnienia odpowiedniej usługi dla już funkcjonującego. By móc sprostać oczekiwaniom końcowego odbiorcy co do dostępności wyrobów, należy nie tylko umiejętnie zaplanować łańcuch dostaw oraz samą produkcję, ale również posiadać silne mechanizmy planistyczne, które pozwalają na precyzyjne planowanie produkcji (zgodnie z prognozowanym przez Klienta zapotrzebowaniem na komponenty) i odpowiednio wcześniejszy zakup materiału. Dobry dostawca EMS jest w stanie zapewnić to swojemu OEM’owi. Posiada on również zbudowane relacje biznesowe z dostawcami oraz doskonałą znajomość realiów rynkowych, a te aspekty mogą wpłynąć korzystnie na cenę zakupu materiałów dla swojego Klienta.


7.    Wyższa wydolność montażowa

Wysoka wydolność montażowa, to nie tylko utrzymywanie możliwości produkcji na poziomie odpowiadającym Twojemu aktualnemu zapotrzebowaniu. To również posiadanie rezerw mocy przerobowej, pozwalających na obsłużenie potrzeb chwilowego zwiększenia produkcji, które pojawiają się nagle wz. ze zwiększonym popytem. 

Zewnętrzny dostawca EMS posiada większe moce produkcyjne oraz zasoby (w tym kadrowe), dzięki czemu może w sposób o wiele bardziej elastyczny oraz dynamiczny planować produkcję. Jej zwiększenie lub ustawienie jako priorytetowej w danym okresie czasu na rzecz konkretnego Klienta jest więc czymś realnym do osiągnięcia na zadowalającym zleceniodawcę poziomie. Jest to zysk dla OEM zlecającego wykonanie swoich podzespołów - dzięki temu nie traci on możliwości sprzedaży większej liczby własnych produktów podczas zwiększonego, niespodziewanego, krótkoterminowego popytu (peak-u produkcyjnego) na wybrany produkt z jego asortymentu.

Kontraktowa produkcja elektroniki ma sens. To nie tylko oszczędności wynikające z rachunku ekonomicznego (miejsce, sprzęt, kadra, itd.), ale również zapewnienie sobie płynnych dostaw, bez angażowania własnych sił i czasu w obsługę dodatkowego popytu, również w momencie krótkookresowego zwiększonego zapotrzebowania na nie. Jest to także dobre rozwiązanie, w przypadku braku doświadczonych specjalistów w montażu SMT, którzy poza wykonywaniem odtwórczej pracy, nie są w stanie rozwiązywać pojawiających się problemów lub zaproponować niestandardowych rozwiązań, które mogą się okazać niezbędne.

KONTAKT

JAK MOŻEMY POMÓC?

Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie. 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalności, analizy i marketingu, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie i akceptujesz naszą Politykę prywatności. Pełna informacja o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://asselems.com/pl/polityka-prywatnosci 

 

Made by Web24